Bejegyzések

10. tétel: Madách Imre

10. tétel Madách Imre (1823-1864)
1823 januárjában született Alsósztregován, nemesi családban. Anyja, Majthényi Anna művelt asszony volt. A gimnázium után Pestre ment, a bölcsész karon és a jogi karon tanult. 1840-ben megjelenik első verseskötete, Lantvirágok címmel. Ezek a versek a kor más költőinek hatásával íródtak. Találhatunk köztük bibliai tárgyú verseket is. A színház felkelti érdeklődését, színműírással próbálkozik (Férj és Nő - Szophoklész átdolgozás, Mária királynő, Csák végnapjai). 1845-ben elveszi Fráter Erzsébetet. 1848-49-ben betegsége miatt nem vesz részt a fegyveres harcban. Öccse, Pál, aki részt vesz a szabadságharcban, meghal. Mária, a nővére, akinek a férje átállt császári tiszt volt, román parasztok ölték meg családjával együtt. 1851-ben egy évre börtönbe zárják, mert birtokán rejtegette Kossuth volt titkárát. Mikor hazatér, a két asszony, a felesége és anyja között háborúskodást talál. Ez a két nő személyiségének alapvető különbözősége miatt fordulhatott elő. 1854-b…

14. tétel: Babits Mihály

Babits Mihály (1883-1941)
Szekszárdon született értelmiségi családból. Apjának, a későbbi törvényszéki bírónak erkölcsi szigorúsága, s anyjának finom műveltsége, a család mély vallásossága rányomta bélyegét szinte egész életére. Budapesten szerzett magyar-latin szakos középiskolai tanári oklevelet. Baján, Szegeden, Fogarason, Újpesten, később Budapesten tanított. A Holnap antológiában, majd a Nyugatban jelentek meg versei. A háború alatt háborúellenes versei miatt elvesztette tanári állását. 1919 januárjában egyetemi tanárnak nevezték ki. Az ellenforradalom győzelme után megfosztották egyetemi tanszékétől, tanári nyugdíjától. Élete vége felé az erkölcsi felháborodás, a humánum féltése fordította szembe a fasiszta embertelenséggel. Alkotóereje teljében halt meg hosszas szenvedés után gégerákban.
Babits Mihály a liberális polgári kultúra kiemelkedő alakja, a magyar irodalom egyik legsokoldalúbb jelensége volt. Költő, műfordító, regény és esszéiró. A 20-as évek második felétől a Nyugat sz…